Vážení návštěvníci, vítáme vás na webových stránkách, které jsou věnovány přírodě, historii, pamětihodnostem i současnému životu středočeské obce Smolotely a významnému poutnímu místu Maková Hora.

I když nejsou Smolotely příliš známým místem, jde o krajinu, která skýtá velké množství zajímavostí a tajemství. A není to jenom poutní místo Maková, které se nad obcí tyčí uprostřed lesů, ale i smolotelský zámek s kaplí a dnes již zaniklým pivovarem, historické mlýny, řada drobných sakrálních památek ve vsi i jejím okolí, nebo pozoruhodné přírodní lokality.

Naučná stezka okolím Smolotel

V roce 2009 proběhla instalace nové naučné stezky okolím Smolotel a Makové hory, kterou připravili a vyrobili studenti gymnázia Přírodní škola. 

Celkem 7 informačních tabulí je rozmístěno na cca. 6 km dlouhém okruhu. 

Stezka začíná na Smolotelské návsi, kde najdete první informační tabuli.