O nás


Když jsme se vydávali na naši první návštěvu Smolotel nevěděli jsme, co od obyvatel můžeme čekat. Hned po našem příjezdu jsme se ponořili do starodávné atmosféry této vísky. Nápis na místní hospodě ,,LOS SMOLOTELOS“, nás uváděl do bujarého veselí, jaké vládlo na divokém západě. Obyvatelé k nám byli velmi vstřícní, dali nám najíst, ubytovali nás a hned potom jsme si šli obhlédnout náš pracovní terén. Ze všeho nejdříve jsme si však zašli prohlédnout zámek. Ze začátku nás místní polesný Antonín Sojak seznámil krátce s historií zámku, poté jsme si zámek prohlédli zvenčí. Po pravdě řečeno, se nám podle toho, jak zvenku působil, dovnitř ani moc nechtělo, ale jelikož začalo pršet s radostí jsme polesného nabídku přijali. Interiér zámku nám vyrazil dech, proražené zdi, ohořelé stropy, opadaná omítka a vytrhané parkety svědčily o temné historii plné bolesti a utrpení, kterými si nejspíš majitelé zámku prošli.V dalších dnech jsme navštívili nádherný kostel na Makové hoře, jehož pověst ho předchází. Dvě věže čnící do výšky nás ihned upoutaly. Vnitřek kostela nebyl ani malý ani velký, byl prostě tak akorát. Výzdoba byla vskutku překrásná, sochy, obrazy a oltáře zářily tak velkolepě, až nás z toho zrak přecházel (dokumentací poutního místa se zabývala další skupina našich spolužáků). Dále jsme navštívili smolotelského starostu, který nám se vším vyšel vstříc. Také jsme se sešli s místním badatelem Jakubem Šedivým, jehož znalosti historie i nashromážděné archivní materiály této obce pro nás byly velkým přínosem. Všem těm, kteří nám pomohli, moc děkujeme. 

Krajinu okolo Smolotel naše svérázná šestičlenná skupina prochodila křížem krážem a nezabývala se jen historií této obce, ale i zástavbou, sakrálními stavbami, zaniklými i současnými cestami, rostlinstvem, místními pověstmi a názvy. Také jsme provedli rozhovory s místními pamětníky. Přáli bychom si, aby výsledkem naší expediční práce byl kvalitně vypracovaný sborník, ke kterému by byl přidán i CD na kterém bude interaktivní syntézní mapa, všechny pořízené fotografie, naše prezentace, film o Smolotelech a všechny námi používané mapy ve velkém rozlišení.Na základě výzkumů jsme dospěli k závěru, že přítomnost Smolotelského zámku a kostela na Makové hoře významně ovlivnila život obyvatel ve Smolotelech a blízkém okolí, ovlivnila i druhové složení zdejších lesních ploch. Zachovaly se zde lesy s původním složením dřevin. Ty doporučujeme k ochraně. Díky přítomnosti poutního místa na Makové hoře, Smolotely a okolí již odedávna zaznamenávaly příliv poutníků z blízkého i dalekého okolí.

Z toho vyplývá, že krajinu okolo Smolotel nejvíce kladně ovlivnily Smolotelský zámek a kostel na Makové hoře. Dovolili jsme si tedy navrhnout nějaká řešení pro budoucí  rozvoj obce. Na Makovou horu by se měly častěji konat poutě, kostel by mohl být otevřen celý týden během sezony, mohly by se zde začít prodávat turistické i náboženské předměty. Bylo by vhodné dát na internet více informací o Makové hoře i o zámku. Považujeme za dobrý nápad zřízení pensionu na místo starého zámeckého pivovaru, který by sloužil nejen jako ubytování pro turisty, ale i pro poutníky, kteří by směřovali na Makovou horu. Dalším krokem by bylo zpřístupnit zámecký park veřejnosti a využívat ho spolu se zámkem na různé kulturní akce.  Nebylo by od věci vytvořit naučnou stezku po zajímavých místech Smolotel a blízkého okolí.

Krajina okolo Smolotel ukrývá mnoho míst, která jsou nejen zajímavá, ale i plná tajů a duchovní síly. Stačí mít otevřené oči a srdce a nestačíme se divit, co všechno uvidíme a zažijeme.


Stránky Přírodní školy: www.prirodniskola.cz
Studentské stránky Přírodní školy: www.prirodniskola.czweb.org
Smolotely na Facebooku: www.facebook.com